Miejski Teatr Miniatura jest miejską instytucją kultury miasta Gdańsk, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Miasto Gdańsk pod poz. 4/96.

Koncepcja programowa dyrektora naczelnego i artystycznego Miejskiego Teatru Miniatura na lata 2022–2026

×